Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Półkolonie 2019

Półkolonie 2019

PROGRAM PÓŁKOLONII

Organizator: Urząd Miejski w Świebodzicach, Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach

Termin: 08.07.2019 – 19.07.2019

Wychowawcy: 08.07.2019 – 12.07.2019 Jolanta Bieniasz, Aneta Kąsiel

15.07.2019 – 19.07.2019 Jolanta Bieniasz, Magdalena Wojciechowska

Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie z klas 0 – VI Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach

Cele zajęć:

  • Kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
  • Kształtowanie sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  • Integracja zespołu.
  • Kształtowanie nawyku opieki nad młodszymi.

Formy zajęć:

  • Gry i zabawy dydaktyczne.
  • Konkursy plastyczne.
  • Projekcje filmowe (wyjazdy do kina).
  • Gry i zabawy sportowe.
  • Zabawy na świeżym powietrzu.
  • Wyjazdy na wycieczki i na basen.
  • Zajęcia integracyjne.

 

Regulamin półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach

1. Półkolonie letnie odbywają się w czasie wakacji, w dniach 08.07.2019 – 19.07.2019.

2. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas „0” – VI Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach .

3. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest złożenie „Deklaracji uczestnictwa” oraz pokrycie kosztów zajęć (wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, materiały potrzebne na zajęcia) zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie – 50 zł za tydzień (5 dni).

4. Program i harmonogram półkolonii jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u opiekunów.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów organizacyjnych.

6. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców półkolonii.

7. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe uczestnika półkolonii.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii.

9. Uczestnikom półkolonii zabrania się:

samowolnego opuszczania terenu szkoły

samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren szkoły

palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających

niszczenia sprzętu znajdującego się w ośrodku

stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej

10. Uczestnik półkolonii ma prawo:

do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą wychowawcy

wnosić własne pomysły do realizowanego programu

uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących zajęć

uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PÓŁKOLONII LETNICH

08.07.2019 – 19.07.2019

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00 do 14.00.

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

08.07.2019 – 12.07.2019

1. DZIEŃ ORGANIZACYJNY ( 08.07. - PONIEDZIAŁEK)

 • Zapoznanie z programem półkolonii.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa.
 • Zabawy integracyjne.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Gry i zabawy ruchowe – zajęcia w sali gimnastycznej, zabawy na świeżym powietrzu itp.

2. DZIEŃ – WYJŚCIE NA BASEN W ŚWIEBODZICACH (09.07. - WTOREK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki autobusem i pieszo.
 • Zajęcia rekreacyjne na basenie od godz. 10.00 do 11.00. Zbiórka w szkole – 9.00, wyjazd autobusem miejskim z przystanku koło szkoły.
 • Na basen należy zabrać: strój kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki, legitymację.
 • Powrót do szkoły (autobusem lub pieszo w zależności od pogody) – do godz. 14.00

3. DZIEŃ – WYJAZD DO KINA W ŚWIDNICY (10.07. – ŚRODA)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdu.
 • Wyjazd wynajętym autokarem do Świdnicy – godz. 9.15
 • Projekcja filmu.
 • Powrót do szkoły do godz. 14.00.

4. DZIEŃ – PRZEDSTAWIENIE TEATRU „MASKA” Z KRAKOWA ( 11.07. – CZWARTEK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wyjścia.
 • Wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach (oddział dziecięcy) na przedstawienie teatru „Maska” z Krakowa.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

Do biblioteki idziemy i wracamy pieszo lub jedziemy autobusem miejskim – w zależności od pogody.

5. DZIEŃ – WYCIECZKA DO KSIĄŻA (12.07. - PIĄTEK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki.
 • Wyjście do Książa (dojazd autobusem miejskim i spacer od Bramy Książańskiej)
 • Zwiedzanie stadniny koni w Książu.
 • Powrót do szkoły do godz. 14.00.

DRUGI TYDZIEŃ

15.07.2019 - 19.07.2019

1. DZIEŃ – DZIEŃ SPORTOWY - WYJŚCIE NA KRĘGIELNIĘ (15.07. - PONIEDZIAŁEK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zajęć na kręgielni.
 • Zdrowie jest najważniejsze – przygotowanie plakatów promujących zdrowy tryb życia.
 • Wyjście na kręgielnięŚwiebodzicach - dojazd autobusem komunikacji miejskiej o godz. 11.17 lub wcześniej w zależności od pogody (wcześniejszy wyjazd oznacza zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu w pobliżu kręgielni - plac zabaw, siłownia)
 • Zajęcia w kręgielni - 12.00 do 13.00. 
 • Powrót do szkoły do godz. 14.00 autobusem lub pieszo w zależności od pogody.

2. DZIEŃ – WYJŚCIE DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (16.07. - WTOREK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wyjścia.
 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej do MBP (oddział dziecięcy).
 • Zabawy integracyjne – gry, rebusy, zagadki.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

Powrót do szkoły (autobusem lub pieszo w zależności od pogody) – do godz. 14.00.

3. DZIEŃ – WYJAZD DO CINEMA FUN – CENTRUM DOBREJ ZABAWY W ŚWIDNICY (17.07. - ŚRODA)

 • Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas wyjazdu.
 • Wyjazd do Świdnicy wynajętym autokarem – godz. 9.30.
 • Spcer do Parku Centralnego - plac zabaw.
 • Zabawa w Cinema Fun - od 11.00 do 12.00.
 • Powrót do szkoły do godz. 14.00.

4. DZIEŃ – WYJŚCIE NA BASEN W ŚWIEBODZICACH (18.07. - CZWARTEK)

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki autobusem i pieszo.
 • Zajęcia rekreacyjne na basenie od godz. 10.00 do 11.00. Zbiórka w szkole – 9.00, wyjazd autobusem miejskim z przystanku koło szkoły.
 • Na basen należy zabrać: strój kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki, legitymację.
 • Powrót do szkoły (autobusem lub pieszo w zależności od pogody) – do godz. 14.00

5. DZIEŃ - POŻEGNANIE PÓŁKOLONII (19.07. - PIĄTEK)

 • Zapoznanie z planem dnia.
 • Pamiętnik z półkolonii – tworzenie pamiętnika z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, pamiątkowych przedmiotów, własnych opowieści, itp.
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Pożegnanie.

 

W każdym dniu półkolonii dziecko ma obowiązkowo przynieść do szkoły drugie śniadanie i picie.

 

 

Data dodania: 2019-06-24 16:32:39
Data edycji: 2019-07-10 23:22:56
Ilość wyświetleń: 353

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

“Per aspera ad astra

Przez ciernie do gwiazd”

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button