Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

VIII ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO

VIII ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO

VIII ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO

26 listopada 2019

 

REGULAMIN

 

I. Organizator:

 • Urząd Miejski w Świebodzicach

 • Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach

 

II. Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast w dwóch grupach wiekowych:

 • Grupa I: młodzież od 13 do 19 lat (uczniowie klasy 7, 8 i szkół średnich) – o przynależności do tej grupy decyduje ważna legitymacja szkolna;

 • Grupa II: dorośli

 

W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 50 osób (pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń).

 

 1. Stopień trudności dyktanda dla wszystkich grup wiekowych jest taki sam.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa przez pocztę elektroniczną (e-mail: sp6ciernie@wp.pl), osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach (ul. Ciernie 30; tel. 74 666 96 35) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Należy podać imię, nazwisko oraz grupę wiekową.

 

 1. Termin składania zgłoszeń mija ostatecznie dnia 20.11.2019 r.

 

 1. Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie nie zostaną wpisane na listę uczestników.

 

 1. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby z wykształceniem polonistycznym oraz studenci polonistyki.

 

 1. Uczestnikami dyktanda nie mogą być osoby spoza Świebodzic.

 

III. Jury:

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Szkołę Podstawową Integracyjną w Świebodzicach.

 

IV. Przebieg konkursu:

 

 1. VIII ŚWIEBODZICKIE DYKTANDO odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach, ul. Ciernie 30.

 

 1. Rejestracja uczestników DYKTANDA rozpocznie się pół godziny przed rozpoczęciem pisania dyktanda (w przypadku uczniów wymagana jest ważna legitymacja szkolna).

 

 1. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy) oraz słowników, itp.; prace będą kodowane, długość tekstu – do jednej strony A4.

 

 1. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać „literami drukowanymi”.

 

 1. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.

 

 1. Oceniając dyktando przyjmujemy następujące kryteria:

 • Błędy pierwszego stopnia – typowo ortograficzne (h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera na początku wyrazów) – 1 bł. ort.,

 • Błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, łączna i rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji – 1 bł. ort.,

 • Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne – 1 bł. int.,

 • Niedokończone i zmienione wyrazy, które mogą zawierać błędy, będą liczone tak jak napisane błędnie.

 • W wynikach decydujące znaczenie mają błędy ortograficzne, w przypadku takiej samej ilości błędów ortograficznych znaczenie ma ilość błędów interpunkcyjnych.

 • Prace sprawdzane są do 20 błędów ortograficznych.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia po przerwie i

sprawdzeniu prac konkursowych.

 

8.Organizatorzy nie zwracają prac uczestnikom, są one do wglądu po konkursie;

 

 1. Nagrody:

 

1. W każdej grupie wiekowej dla zwycięzców zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Świebodzicach.

 

2. Osoba, która zrobi najmniej błędów w danej grupie wiekowej otrzyma Pióro Burmistrza Miasta Świebodzice.

 

Wszelkich informacji na temat dyktanda udzielają Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior pod numerem telefonu w sekretariacie Szkoły Podstawowej Integracyjnej (tel. 74 666 96 35)

 

PROGRAM

VIII ŚWIEBODZICKIEGO DYKTANDA

26 listopada 2019

 

 

 1. Rejestracja uczestników – od godz. 16.30 do godz. 17.00

 

 1. Rozpoczęcie dyktanda – godz. 17.00 (powitanie, przedstawienie Jury, przypomnienie zasad) – Burmistrz Miasta, Dyrektor Szkoły.

 

 1. Kodowanie prac i pisanie tekstu – godz.17.15 do 18.00

 

 1. Przerwa – od godz. 18.00 do 18.45 – sprawdzanie prac przez Jury, poczęstunek.

 

 1. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie dyktanda – godz. 19.00 – przewodniczący Jury, Burmistrz Miasta, Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 Data dodania: 2019-11-15 09:56:15
Data edycji: 2019-11-15 10:02:07
Ilość wyświetleń: 176

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

“Per aspera ad astra

Przez ciernie do gwiazd”

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button